Bli med å forske på hvordan hjernen holder seg ung

Hvorfor utvikler noen demens, men andre har frisk hjerne livet ut? I PROTECT Norge kan du bli med på spennende forskning om hjernens utvikling. Ledende forskningsmiljøer i Norge og England vil finne svar på hva som skjer med hjernen når vi blir eldre. Til studien trenger vi 5000 deltakere fra 50 år og oppover.

Målet med PROTECT Norge

I Norge får omtrent en av tre en demenssykdom. Men vi vet også at faren for demens kan reduseres med en tredjedel ved å legge om livsstilen når man er midt i livet. I studien følger vi friske deltakere over fem år. Årlige målinger av hjernefunksjonen vil gi oss verdifull informasjon om risikofaktorer, og hva som kan hjelpe hjernen med å holde seg frisk lenge.

  • Hvordan påvirker livsstil, trening og søvnvaner risikoen for demens?
  • Hva er de tidlige tegnene på demens? Hvordan skiller de seg fra vanlig aldring?
  • Hvilken rolle spiller gener i den aldrende hjernen?

Svarene gjør oss bedre til å forebygge og behandle demens.

PROTECT Norge ledes av SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus. I Storbritannia har PROTECT study flere enn 30 000 deltakere og ledes av King’s College London og Exeter University i Storbritannia.

Target icon

5000

Vårt mål for antall deltakere

Time icon

< 3,5 timer per år

Tiden det tar å bidra til demensforskning

Age icon

50+

Hvor gammel man må være for å delta i studien

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du:

er 50 år eller eldre
er bosatt i Norge
ikke har en demensdiagnose

Hva innebærer det?

En gang per år vil du bli bedt om å svare på et sett med spørreundersøkelser om deg selv, din livsstil og din helse. Hver undersøkelse tar en time eller mindre å gjennomføre. Du vil også bli bedt om å gjennomføre en rekke tester på nettet for å kartlegge forandringer i hjernefunksjon.

Eksempler på spørreundersøkelser, kognitive funksjonstester og hjernetrimspill:

Oppgaver knyttet til kognitiv funksjon

Måling av kjerneaspekter ved hjernefunksjon som er relevant for hverdagslige aktiviteter, inkludert oppmerksomhet, hukommelse, logisk tenkning og prosessering.


Hjernetrim

Sett med spill som er designet for å holde hjernen din aktiv


Hverdagsaktiviteter

Vurder i hvilken grad du er i stand til å utføre dagligdagse aktiviteter.


Livsstil

Hvor ofte inntar du koffeinholdige drikker (te, kaffe eller energidrikker)?


Helse

Opplever du smerter på regelmessig basis som påvirker deg i hverdagen?


Mental helse

Folk er forskjellige når det kommer til hvor mye en bekymrer seg for ting. Har du på et tidspunkt følt deg mye mer bekymret, anspent eller engstelig enn de fleste andre ville gjort i din situasjon?


Tidslinje

Kognitive oppgaver
Spørreundersøkelser
Gjenta årlig i 5 år

Hjernetrimspillene kan spilles hele året

Finn ut mer

Hva er demens?

Demens er et samlebegrep på flere kroniske sykdommer som rammer hjernen og utvikler seg over tid. Demens påvirker hvordan vi fungerer i dagliglivet og kan føre til endringer på områder som hukommelse, språk og væremåte. Det pågår mye forskning på området, og vi vet en del om forebygging, risikofaktorer, oppfølging og omsorg, men det finnes fortsatt ingen kur. Det er rundt 80 000 personer med demens i Norge i dag, og dette tallet antas å dobles innen 2050, om det da ikke blir funnet en kur innen den tid. Kilde: www.aldringoghelse.no

Alle tall er hentet fra Aldring og helse


Hva er kognitiv testing?

Den menneskelige hjernen er utrolig kompleks. Den utfører utallige oppgaver samtidig, og tillater oss å leve våre daglige liv. Ordet 'kognitiv' brukes for å beskrive hjernens helse mens den jobber. Våre mentale prosesser endrer seg etter hvert som vi eldes, og PROTECT Norge-studien forsøker å forstå og kartlegge denne prosessen.

PROTECT Norge-studien bruker et sett av kognitive tester for å kartlegge hjernens kjernefunksjoner som inkluderer oppmerksomhet, hukommelse, logisk tenkning og prosessering. Deltakere blir bedt om å gjennomføre tester en gang i året.

Viktige kognitive prosesser som testes i PROTECT Norge-studien

Hjernefunksjon Hva er det? Eksempler på hvordan vi tester dette
Korttids-/arbeidsminne Informasjon kodes, lagres og gjenhentes Du husker hvor former er plassert på et rutenett, eller en rekkefølge av tall
Persepsjon Sensorisk informasjon som lukter, lyder og smaker gjenkjennes og tolkes Du gjenkjenner en rund form på et rutenett, tolker det som en fotball og tolker det om igjen senere
Oppmerksomhet Å konsentrere seg om en bestemt type informasjon og samtidig ignorere annen ikke-relatert informasjon Du demonstrerer oppmerksomhet på en form for objekt vist i en boks, hvor boksen er på et rutenett, men ignorerer fargen på objektet
Problemløsning Å gjenkjenne et problem og finne frem til riktig svar Du utarbeider en regel og bruker den for å huske hvor et objekt ble vist på et rutenett.
Språk Evnen til å omgjøre lyder til ord for å kommunisere med andre mennesker Du skiller mellom ord og deres plassering i en setning for å bestemme setningens mening.


Organisasjoner som gir støtte

Støtte for demens:

Støtte for mental helse:


Ytterligere demensforskning

Les mer om demensforskningen som foregår på SESAM


Vårt dataløfte

Dine data vil være konfidensielle

Alle personlige data vil bli holdt fysisk separat fra andre innsamlede data.


Dine data vil bli kryptert på en sikker måte

Bare et svært begrenset antall individer vil ha tilgang til dekrypteringsprogramvaren


Dine data blir holdt private

Dine data vil ikke bli benyttet til andre formål enn PROTECT Norge. Se våre personvernretningslinjer for mer informasjon.

Bli med på hjerneforskning!