PROTECT Norge-teamet

Avatar

Professor Ingelin Testad

Senterleder ved SESAM og prosjektleder i PROTECT NorgeAvatar

Jon Arild Aakre

PhD stipendiat ved SESAM og koordinator i PROTECT NorgeAvatar

Dr Martha Therese Gjestsen

Forskningskoordinator og PostDok ved SESAM og prosjektmedarbeider i PROTECT NorgeAvatar

Anastasia Ushakova

PostDok ved SESAM og statistiker i PROTECT NorgeAvatar

Peter Fredrik Fusdahl

Phd stipendiat ved SESAM og prosjektmedarbeider i PROTECT NorgeAvatar

Nina Ailin Mæland

Forskningskonsulent ved SESAM og prosjektmedarbeider i PROTECT NorgeAvatar

Professor Clive Ballard

Prorektor og dekan ved University of Exeter Medical School, Storbritannia og prosjektleder i PROTECT UK ved University of Exeter Medical School, StorbritanniaAvatar

Dr Anne Corbett

Førsteamanuensis ved University of Exeter Medical School, Storbritannia og akademisk leder i PROTECT UK ved University of Exeter Medical School, Storbritannia