PROTECT Norge-teamet

Avatar

Professor Ingelin Testad

Senterleder ved SESAM og prosjektleder i PROTECT NorgeAvatar

Professor Clive Ballard

Gjesteprofessor ved SESAM og prosjektleder i PROTECT ExeterAvatar

Dr Anne Corbett

Prosjektleder i PROTECT UK