Vilkår og betingelser for bruk av nettside («Brukervilkår»)

Informasjon om oss

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling - SESAM, Stavanger universitetssjukehus («Vi») er ansvarlig for Nettsiden og dens innhold, mens University of Exeter er ansvarlig for driften. SESAM ble etablert av Helse Vest RHF i 2010, adressen er Jan Johnsensgate 12, 4011 Stavanger, Norge. University of Exeter ble grunnlagt av Royal Charter i Storbritannia (RC000653), og adressen til hovedadministrasjonen der er: Northcote House, The Queen’s Drive, Exeter, Devon, EX4 4QJ, Storbritannia.

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, da de angir vilkårene for bruk av vår nettside (domene www.protect-norge.no) (”Nettsiden”), enten du er gjest eller registrert bruker.

Generelle vilkår

Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du godtar å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge de. Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden.

Personvernavtalen vår finner du her: www.protect-norge.no. Her finner du informasjon om hvordan vi samler og bruker din personlige informasjon og bruk av informasjonskapsler (cookies), noe som også gjelder bruk av Nettsiden.

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du bruker Nettsiden bør du sjekke vilkårene for å kontrollere at du til enhver tid forstår vilkårene som gjelder.

Tilgang til Nettsiden, herunder innholdet er tilgjengelig vederlagsfritt. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi garanterer ikke at Nettsiden, eller innhold på denne, alltid vil være tilgjengelig eller kjøre uforstyrret. Vi kan endre, oppheve, trekke tilbake eller begrense tilgjengelighet til hele, eller deler av nettsiden av driftsårsaker. Vi vil i så fall forsøke å gi deg rimelig varsel om eventuell oppheving eller tilbaketrekking.

Du er også ansvarlig for å forsikre at alle personer som har tilgang til nettsiden gjennom din internettforbindelse kjenner til bruksvilkårene, alle andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder disse.

Kontodetaljer

Om du velger, eller får tildelt en registrerings-ID, eller annen type informasjon som del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell og ikke videreføre dette til tredjeparter.

Vi har rett til å når som helst avslutte alle registrerings-IDer eller passord, enten disse er valgt av deg, eller tildelt av oss, hvis vi av rimelig grunn mener at du ikke har overholdt bestemmelsene i brukervilkårene.

Om du mistenker at noen andre enn deg kjenner til din registrerings-ID eller ditt passord, må du straks ta kontakt med oss, ved å sende en e-post til: protect-norge@sus.no.

Retningslinjer for immaterielle rettigheter

Vi er eier og rettighetshaver til alle immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter. Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, re-publisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden, er strengt forbudt fra uten forutgående skriftlig godkjennelse av Universitetet i Exeter. Du samtykker til å ikke bruke Nettsiden i kommersielt- eller forretningsøyemed, og vi har ikke ansvar for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vår status (og den status våre kjente bidragsytere har) som forfattere av innholdet på denne Nettsiden må alltid anerkjennes.

Ikke under noen omstendigheter skal brukeren av denne nettsiden bruke navnet, logoen eller varemerker, registrert eller uregistrert, til SESAM eller University of i Exeter, annet enn med uttrykkelig skriftlig avtale fra noen med fullmakt fra SESAM eller University of Exeter.

Om du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av siden vår på en måte som bryter disse vilkårene, vil dine rettigheter til å bruke siden opphøre umiddelbart, og du må, på den måten vi velger, enten returnere eller ødelegge kopier av materiale du har.

SESAM og University of Exeter kan ikke garantere for informasjonens nøyaktighet eller veiledningen som finnes for noe spesifikt formål. Veiledningen og informasjonen på Nettsiden innebærer ikke juridiske eller profesjonelle råd. Du må rådføre deg med spesialist før du tar i bruk, eller frastår fra å ta i bruk råd som følge av innholdet på Nettsiden. Selv om vi gjør vårt beste for å oppdatere informasjonen på nettiden, kan vi ikke gi garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at innholdet på Nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Ansvar for tap eller skade/Ansvarsfraskrivelse

SESAM og University of Exeter er ikke på noen måte ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå ved visning eller nedlastning av informasjon fra denne nettsiden, eller fra bruk av, eller fortrolighet til informasjonen eller veiledningen på dette nettstedet. Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar ovenfor deg der det ville være ulovlig å gjøre dette.

Nettsiden er ment for bruk i Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse. Ved å få tilgang til og ved å bruke denne siden, aksepterer du at bruk av Nettsiden er på egen risiko. Vi kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, følgeskader, straffeskader eller skader for tap av fortjeneste eller inntekt som oppstår som følge av bruk, tilgang eller om du ikke får tilgang til vår nettside. Uten å begrense det forgående:

DIN TILGANG TIL- OG BRUK AV VÅR NETTSIDE ER PÅ EGEN RISIKO OG LEVERES PÅ ‘SOM DEN ER’, ‘SOM TILGJENGELIG’. DENNE NETTSIDEN ER KUN FOR DITT EGET PERSONLIGE BRUK, VI GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. REFERANSER TIL TREDJEPARTS PRODUKTER, HENDELSER ELLER TJENESTER BETYR IKKE AV VI GODKJENNER ELLER ANBEFALER DISSE PÅ NOEN SOM HELST MÅTE.

VI ANTAR INTET ANSVAR OG KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG (SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET) FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM RESULTAT AV BRUK ELLER TILGANG TIL NETTSIDEN, ELLER FEIL MED NETTSIDENS YTELSE, FEILMELDINGER, UTELATELSE, FORSTYRRELSE, SLETTING, DEFEKTER, OPERASJONSFORSINKELSER, DATAVIRUS, KOMMUNIKASJONSFEIL, AVLYTTING AV ONLINEKOMMUNIKASJON, PROBLEMER MED MASKIN- OG PROGRAMVARE. (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV DATA ELLER KOMPATIBILITETSPROBLEMER) TYVERI, ØDELEGGELSE, ENDRING AV NETTSIDEN, ENTEN DET ER KONTRAKTSBRUDD, SKADELIG OPPFØRSEL, ERSTATNINGSOPPFØRSEL, SKJØDESLØSHET, ELLER ANDRE HENDELSER SOM FORÅRSAKES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AV BRUK AV NETTSIDEN, ELLER OPPLASTING, NEDLASTNING ELLER PUBLISERING AV DATA, TEKST, BILDER ELLER ANNET MATERIALE ELLER INFORMASJON TIL ELLER FRA NETTSIDEN.

Ansvarsbegrensningen i disse bruksvilkårene vil gjelde i den grad dette er tillatt i de gjeldende lover.

Vi kan ikke garantere at siden vår er sikker, eller fri for feil eller virus.

Du er selv ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer, og plattformer for å få tilgang til siden vår. Vi oppfordrer deg til å installere egen antivirusprogramvare. Du er ansvarlig for egen programvare, maskinvare, fasiliteter, og vi kan ikke garantere for kompatibiliteten for denne nettsiden med dine systemer.

Du må ikke misbruke Nettsiden ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller som angriper Nettsiden. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Nettsiden, serveren der Nettsiden er lagret, eller andre servere, datamaskiner eller databaser tilknyttet Nettsiden. Du må ikke angripe siden med «Denial of Service»-angrep, eller distribuere slike angrep. Det må ikke foretas «framing» av Nettsiden til andre nettsider, og du kan heller ikke opprette en lenke til annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.

Alle linker som er inkludert på Nettsiden, og ressurser som tilbys av tredjeparter, tilbys kun for generelle informasjonsformål. Inkludering av slike linker bør ikke tolkes som at vi går gode for informasjonen du finner på disse. SESAM og University of Exeter har ingen kontroll over slike nettsider, og påtar seg intet ansvar overfor denne informasjonen. All bruk og tillit du legger på denne informasjonen er på eget ansvar.

Akseptabel bruk

Du må kun bruke Nettsiden til lovlige formål. Du kan ikke bruke denne nettsiden og/eller dets interaktive tjenester som er tilgjengelig på denne til å:

  • På noen måte bryte gjeldende lokale, nasjonale lover eller reguleringer;
  • Bruke på måter som er ikke er lovlige, eller til bedrageri, eller har bedragerske eller ulovlige hensikter eller virkninger. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, feil-representere identiteten din;
  • Hacke, forsøke å hacke nettsiden, eller systemene som brukes til å kjøre nettstedet.
  • Lagre eller bruke personlig data hentet fra nettsiden.
  • Publisere materiale som er uanstendig, krenkende eller på andre måter ulovlig.
  • Med vitende og vilje laste opp, videreføre eller sende materiale som inneholder virus, Trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware, andre skadelige programmer som søker å negativt påvirke driften av vår program- eller maskinvare.

Eventuelle klager som skulle komme inn angående materiale som finnes på Nettsiden, eller informasjon relatert til studien, vil adresseres snarest. Tilbakemeldinger sendes til studiens e-postadresse: protect-norge@sus.no

Gjeldende lover og regler

Brukervilkårene representerer hele avtalen mellom partene når det gjelder bruken av Nettsiden. Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Nettsiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.