Dine personlige data har blitt slettet.

Vi beklager at du har valgt å ikke forbli registrert i PROTECT Norge. Vi respekterer ditt valg og har slettet dine personlige data i samsvar med valgene du har foretatt i løpet av tilbaketrekningsprosessen.

Hvis du har bestemt deg for ikke å være en informant for din venn eller ditt familiemedlem som har foreslått deg, har vi slettet alle dine personlige data, som inkluderer ditt navn og din e-postadresse.